Webbyt
Webbyt
UUDISED  
Webbyt
ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS  
Webbyt
LAPSEVANEMALE  
Webbyt
KONTAKTID  
RUS  l  EST
LASTEAED RUKKILILL


         
 
Webbyt
Webbyt LASTEAIAST
Webbyt
Webbyt
Arengukava
Webbyt
Kodukord
Webbyt
Hoolekogu
Webbyt
Kriisiplaan
Webbyt
Toitlustamine
 
Webbyt

LASTEAIAST

Webbyt

Missioon: toetada laste kehalist , vaimset ja sotsiaalset, sealhulgas kõlbelist ja esteetilist arengut, et kujuneksid eeldused igapäMighdghevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

 

Visioon: Lasteaed Rukkilill on traditsioone hoidev, kõlbelisi omadusi kasvatav, lastele mitmekülgsete tegevuste kaudu teadmisi ja õpioskusi ning loovust pakkuv koolieelne lasteasutus.

Lasteaed on turvaline, lapsesõbralik, usaldusväärne, tervist väärtustav, kaasaegse õpi-ja kasvukeskkonnaga koht, kus on rõõmsad lapsed, rahulolevad vanemad ja tööle innustunud personal.

Rukkilille lasteaiast kooliminev laps usub endasse, õpihimuline ja avatud. Tema on valmis elama kaasaegses eesti ühiskonnas väärtustades selle keelt ja kultuuri. Tema soovib edasi õppida, areneda ja palju uut avastada.

 

Põhiväärtused:

Usaldusväärsus - laste ja lastevanemate usaldus lasteaias toimuva tegevuse suhtes;

Professionaalsus - omada teadmisi, oskusi ja tahet lapse arenguvõimaluste toetamiseks ja saavutamaks seatud eesmärgid ning unistused;

Turvalisus - väärtustada vaimset ja füüsilist tervist ning sise– ja väliskeskkonna ohutust;

Loominguline lähenemine tööle - võtame kõige parema igast töökogemusest ja õpime ellu viima uusi ideid. Tunnustame neid, kes otsivad ja leiavad lahendusi. Hindame loomingulisust ja originaalsust igas töötajas.